สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
::  กันยายน 2563
::  สิงหาคม 2563
::  กรกฎาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งภาษีข้าราชการปี2562 [21-May-202001:19:06: pm]
   

รายละเอียดตามนี้

    news_0521-1319.zip
   แจ้งภาษีลูกจ้างประจำปี62 [21-May-202001:11:55: pm]
   

รายละเอียดตามนี้

    news_0521-1311.zip
   แจ้งภาษีบำนาญปี2562 [21-May-202001:11:15: pm]
   

รายละเอียดตามนี้

    news_0521-1311.zip
   แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน [08-Apr-202011:01:16: am]
   

เนื่องจากได้ปรับปรุงพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านตรวจสอบชื่อ - สกุล  โรงเรียน เนื่องจากระบบได้จัดข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นฐานเก่า ท่านใดได้ตรวจสอบแล้ว ชื่อ - สกุล และโรงเรียนเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งได้ที่   043274204 ขอบคุณคะ

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2