สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
::  มกราคม 2564
::  ธันวาคม 2563
::  พฤศจิกายน 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน [08-Apr-202011:01:16: am]
   

เนื่องจากได้ปรับปรุงพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านตรวจสอบชื่อ - สกุล  โรงเรียน เนื่องจากระบบได้จัดข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นฐานเก่า ท่านใดได้ตรวจสอบแล้ว ชื่อ - สกุล และโรงเรียนเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งได้ที่   043274204 ขอบคุณคะ

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2